Υγειονομικά Προφίλ

Υγειονομικά Προφίλ – υγειονομικές γωνίες
Παρέχονται ειδικά Προφίλ Υγιεινής (υγειονομικές γωνίες) από PVC κοίλου σχήματος με σιλικονούχα άκρα και οδηγό βάσης αλουμινίου βαρέος τύπου, με τα οποία επικαλύπτονται στεγανά, οι εσωτερικές γωνίες των θαλάμων όπως επιβάλλεται από τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πρακτικό και εύκολο καθαρισμό του θαλάμου και την αποφυγή συγκέντρωσης μυκήτων, μικροβίων, κ.λ.π.

Σοβατεπί Σιλικονούχο
Ειδικό υγειονομικό προφίλ PVC με σιλικονούχα άκρα το οποίο καλύπτει στεγανά τις γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ των περιμετρικών πάνελ και του δαπέδου προκειμένου να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός του ψυκτικού θαλάμου και να μην δημιουργούνται στα σημεία αυτά εστίες μολύνσεων.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ