pixel
telephone icon
espa

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η AMERICAN MOTORS – Χ.ΠΙΛΑΛΗΣ A.E.προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της,  με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύεται να ελαττώνει συνεχώς τις αρνητικές περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, να συμμορφώνεται πλήρως αλλά και να υπερβαίνει την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις σχετικές ευρέως αποδεκτές ορθές πρακτικές. Η στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Στην προσπάθεια αυτή η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

  • να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
  • να ενημερώνει, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό για την εμπλοκή του σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του τομέα αρμοδιότητας του
  • να προβαίνει στη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων που πηγάζουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας
  • να προσπαθεί για την ελαχιστοποίηση και την ασφαλή διάθεση των παραγομένων αποβλήτων από τους χώρους της εταιρείας και των πελατών της, εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου είναι δυνατό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην πρόληψη της ρύπανσης
  • να καθιερώνει, τεκμηριώνει και ανασκοπεί τους περιβαλλοντικούς στόχους και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα
  • να ενημερώνει τους προμηθευτές και τους εργολάβους που συνεργάζονται με τη εταιρεία  για την Περιβαλλοντική Πολιτική που εφαρμόζεται και να εξασφαλίζει την από μέρους τους τήρηση αντιστοίχων αρχών περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • να αποβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό
  • να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας  έχει κοινοποιηθεί σ’ όλους τους εργαζόμενους, είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όσους εργάζονται για λογαριασμό της  εταιρείας , ενώ ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας .

Η AMP έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας CE EN 14001:2015.

2020 07 30 2
Μετάβαση στο περιεχόμενο