Μεντεσέδες

Πιστοποιημένοι μεντεσέδες για πόρτες ψυκτικών θαλάμων και πόρτες φλιπ φλαπ από πολυαιθυλένιο. Έχουν δοκιμαστεί σε εκατομμύρια κύκλους ανοιγμάτων. (Διατίθενται όλοι οι τύποι ακόμα και από παλαιότερα μοντέλα.)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ