ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Ψυκτικοί Θαλαμοι

Ανοιγόμενες Πόρτες

Πόρτες Φλιπ Φλαπ

Ταχυκίνητες Πόρτες

Δίφυλλες Ανοιγόμενες

Πόρτες Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας

Συρόμενες Πόρτες Με Διακίνηση

Συρόμενες Ψυκτικές Πόρτες

Ψυκτικές Πόρτες Ηλεκτρικές

Ράφια Ψυκτικών Θαλάμων

Δάπεδα Θαλάμων

Πάνελ Ψυκτικών Θαλάμων

Βαλβίδες Αποσυμπίεσης

Μπάρες Προστασίας

Υγειονομικά Προφίλ

Πόρτες Service

Κουρτίνες PVC

Εξαρτήματα