Λωριδοκουρτίνες pvc

curtains-kolaz-212x300

Λωριδοκουρτίνες pvc με προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων σε ψυκτικούς θαλάμους και σε χώρους όπου το υγειονομικό απαιτεί χώρισμα