Φόρτωση πορτών ψυκτικών θαλάμων με πιστοποιητικά EN 13241-1 σε ανοιχτό 40’ container

Φόρτωση βιομηχανικών πορτών ψυκτικών θαλάμων με πιστοποιητικά EN 13241-1 σε ανοιχτό 40’ container. Εξαγωγή.

2018-09-08