Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Βιδώνουμε τον οδηγό ανάρτησης στο επάνω μέρος της πόρτας, στο εσωτερικό του θαλάμου (ή αν επιθυμούμε στην οροφή).

 

Ενώνουμε τον δεύτερο οδηγό με τον πρώτο με την ειδική υποδοχή.

Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για κάθε οδηγό.

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΩΡΙΔΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Τοποθετούμε την λωριδοκουρτίνα ξεκινώντας από το πρώτο άγγιστρο.

 

  Συνεχίζουμε την διαδικασία μέχρι να τοποθετήσουμε όλες τις λωριδοκουρτίνες

Γ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΩΡΙΔΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Επειδή οι λωριδοκουρτίνες είναι τυλιγμένες στην συσκευασία τους, εφόσον τις τοποθετήσουμε, χρειάζονται  24 ώρες για να στρώσουν, δηλαδή να ευθυγραμμιστούν εντελώς. Οπότε και θα αποκτήσουν την τελική τους μορφή.

Όταν παρέλθει το 24ωρο ελέγχουμε το ύψος των λωριδοκουρτινών και κόβουμε όσο χρειαστεί.

Σε αυτή την περίπτωση , ξεκρεμάμε τις λωριδοκουρτίνες και χρησιμοποιώντας φαλτσέτα ή ψαλίδι τις κόβουμε στο επιθυμητό ύψος (ενδεδειγμένη απόσταση από το δάπεδο 2mm).