117016

117016

Λάστιχο περιμετρικό καταψύξεως με υποδοχή για αντίσταση

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευτείτε τη σελίδα http://www.frigo-doors.com