• Βαλβίδες για την αποσυμπίεση των θαλάμων κατάψυξης – συντήρησης και την προστασία τους από τις ισχυρές αυξομειώσεις της εσωτερικής πίεσης .
  • Η βαλβίδα αποσυμπίεσης εξισώνει την εσωτερική πίεση του θαλάμου με την ατμοσφαιρική – εξωτερική , που δημιουργείται λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας.
  • Διαφυλάσσει τον θάλαμο από την  εναλλαγή πίεσης που δημιουργείται από το άνοιγμα της ψυκτικής πόρτας.
  • Επιλογή ανάμεσα σε 3 μοντέλα ανάλογα με τον εσωτερικό όγκο (V) του ψυκτικού θαλάμου – μικρού (έως 50 m3) , μεσαίου (έως 90 m3) και μεγάλου μεγέθους (έως 150 m3).

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ