Ηλεκτρικές Αντιστάσεις για πόρτες ψυκτικών θαλάμων σταθερής ισχύος 30 OHM/m

  • Χρησιμοποιούνται για την αποπάγωση των ελαστικών.
  • Τοποθετούνται είτε σε υποδοχή στο λάστιχο, ή σε θερμαγωγικό προφίλ αλουμινίου περιμετρικά της κάσσας.
  • Μπορεί να γίνει παραγγελία βάσει μέτρησης της περιμέτρου του φύλλου της πόρτας ώστε να την παραλάβετε έτοιμη την αντίσταση ενωμένη στα άκρα για την σύνδεση με το ρεύμα.
  • Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα παρέχονται οδηγίες σύνδεσης της αντίστασης.

ΚΩΔΙΚΟΣ: YΑN

Αντίσταση σταθερής ισχύος 30W/m ψυκτικής πόρτας (ανοιγόμενης και συρόμενης) κατάψυξης.