Στην είσοδο του ψυκτικού θαλάμου χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα θερμαινόμενου δαπέδου με αντιστάσεις κάτω από το μπετόν, ώστε ο χρήστης να εισέρχεται σε ένα καθαρό ψυκτικό θάλαμο χωρίς πάγο. Πρόκειται για θερμαινόμενο καλώδιο αντίστασης, προσυναρμολογημένο με αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου, τοποθετημένο σε πλέγμα από υαλοβάμβακα. Είναι ειδικό για θέρμανση δαπέδων βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά: 

  • Δομή πλέγματος: Θερμαινόμενο καλώδιο αντίστασης με αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου, τοποθετημένο σε πλέγμα από υαλοβάμβακα
  • Πλάτος πλέγματος: 0,5m
  • Στρογγυλό σχήμα καλωδίου
  • Διάμετρος: 6,5mm
  • Μόνωση αγωγού, τεφλόν ή ισοδύναμο
  • Εξωτερική μόνωση καλωδίου: PVC υψηλής θερμοκρασίας
  • Κλάση μόνωσης: IP 67
  • Προστασία ακτίνας UV
  • Καλώδιο τροφοδοσίας: 5m