Διfylli Porta Flip Flap

flip-flap-door-275x300

Διφυλλη Πόρτα Φλιπ Φλαπ πολυεθυλαινιου για χώρους με συχνά περάσματα καροτσιών