Valvida Aposympiesis Psyktikou Thalamou Mikrou Megethous

117073

Βαλβίδα αποσυμπίεσης ψυκτικού θαλάμου κωδ. 117073 για ψυκτικούς θαλάμους με όγκο έως 50 m3