Valvida Aposympiesis Psyktikou Thalamou Mesaiou Megethous

117073a

Βαλβίδα αποσυμπίεσης ψυκτικού θαλάμου κωδ. 117073 για ψυκτικούς θαλάμους με όγκο έως 100 m3