Αντιστάσεις

Ηλεκτρικές Αντιστάσεις για πόρτες ψυκτικών θαλάμων σταθερής ισχύος 30 OHM/m

• Χρησιμοποιούνται για την αποπάγωση των ελαστικών.
• Τοποθετούνται είτε σε υποδοχή στο λάστιχο, ή σε θερμαγωγικό προφίλ αλουμινίου περιμετρικά της κάσσας.
• Μπορεί να γίνει παραγγελία βάσει μέτρησης της περιμέτρου του φύλλου της πόρτας ώστε να την παραλάβετε έτοιμη την αντίσταση ενωμένη στα άκρα για την σύνδεση με το ρεύμα.
• Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα παρέχονται οδηγίες σύνδεσης της αντίστασης.

Αντίσταση σταθερής ισχύος 30 OHM/m ψυκτικής πόρτας (ανοιγόμενης και συρόμενης) κατάψυξης.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ